Gäller v 38. Lastningstillägg 5-9 djur 50 öre/kg. 10 djur och fler 150 öre/kg.