Gäller v 26 för KRAV-djur. EU-ekologiska djur 50 öre lägre. Lastningstillägg 5-9 djur 50 öre/kg. 10 djur och fler 100 öre/kg.